A Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
BA szakirányai és specializációi

Irodalomtudomány szakirány

Szakirányfelelős: Orlovszky Géza egyetemi docens
A szakirányra felvételét az alapszakos tanulmányok 3. félévében javasoljuk
Minden BA alapszakos hallgató felveheti.
Előfeltétel nincs, az első teljesített félév végén regisztrálni kell.

A szakirány célja, hogy áttekintést nyújtson az irodalom társadalmi környezetének, intézményi felépítésének, értelmezési eljárásainak legfontosabb kérdéseiről, azok egyes korszakairól, az irodalmi szövegek típusairól, az irodalom és a társművészetek kapcsolatairól, és kialakítsa a készséget különböző korszakok irodalmi műalkotásainak adekvát értelmezésére, a szövegek és az értelmezések összehasonlítására.
A szakirány felvételét elsősorban olyan magyar alapszakos hallgatóknak ajánljuk, akik a BA diploma megszerzése után MA szinten kivánják tanulmányaikat folytatni. Az programot specializációként bármely alapszakos hallgató felveheti. A képzés négy félévből áll, megkezdeni az alapszak harmadik szemeszterétől lehet. A tanegységeket a megadott félévekben a megadott sorrendben kell elvégezni.
A tervezett hallgatói létszám évfolyamonként 15–30 fő.

A képzési terv:

BBN-

félév

jell.

köt.

óra

kr.

előfeltétel

IRO-201

Korszak és kánonelméletek

3.

K

k

15

3

összekapcsolva az IRO 211 tanegységgel!

IRO-202

Az irodalom és a kultúra szövegei

4.

K

k

30

4

IRO-203

Az irodalom intézményei és közvetítői

5.

K

k

30

4

IRO-204

Szöveg és diskurzuselemzés

6.

G

k

30

4

IRO-211

Az irodalom történetisége 1.

3.

K

k

30

4

összekapcsolva az IRO 201 tanegységgel!

 

IRO-212

Az irodalom történetisége 2.

4.

K

k

30

4

IRO-213

Az irodalom történetisége 3.

5.

K

k

30

4

IRO-221+
IRO-222

Poétika és retorika

3.

K

k

30

4

együtt felveendő!

IRO-231

Vizualitás és irodalom

4.

K

k

30

4

IRO-232

Határterületek

6.

K

k

30

4

IRO-241

Interpretációk 1.

3.

G

k

30

3

IRO-242

Interpretációk 2.

4.

G

k

30

3

IRO-243

Interpretációk 3.

5.

G

k

30

3

IRO-244

Interpretációk 4.

6.

G

k

30

3

IRO-250

Szakzárás

6.

                                                       összesen:

405

50

 

Művelődéstudomány szakirány

Szakirányfelelős:
dr. Szegedy-Maszák Mihály egyetemi tanár (Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék)
Minden BA alapszakos hallgató felveheti.
A szakirány megkezdhető az 1. félévben.

A „művelődéstudomány” (Cultural Studies) specializáció (és a magyar alapszak vele azonos nevű és tartalmú szakiránya), melynek előzménye az egyetemen az Összehasonlító Irodalomtudományi szak, irodalomelméleti, kultúraelméleti, világirodalmi, fordításelméleti és színháztudományi képzést biztosít – elsősorban – a bölcsészhallgatók számára.

Tanterv:

Alapozó (kötelező) ismeretek: 32 kredit

BBN- félév jell. k/v óra kr. előf.

CUL-201

Bevezetés a kultúratudományokba

1

K

k

15

2

CUL-202

Bevezetés a kultúratudományokba

1

G

k

30

3

=201

CUL-211

Bevezetés a művészi alkotások és befogadásuk történetébe

2

K

k

30

3

CUL-212

Bevezetés a művészi alkotások és befogadásuk történetébe

2

G

k

15

2

=211

CUL-221

A kultúra rétegei 1.    

3

G

k

30

3

201, 211

CUL-222

A kultúra rétegei 2.

4

G

k

30

3

201, 211

CUL-231

Kulturális kánonok és intézmények 1.

5

G

k

30

4

201, 211

CUL-232

Kulturális kánonok és intézmények 2.

6

G

k

30

4

201, 211

CUL-241

A kulturális kritika gyakorlata 1.

5

G

k

30

4

201, 211

CUL-242

A kulturális kritika gyakorlata 2.

6

G

k

30

4

201, 211

Specializációk (18 kredit szabadon választható az alábbi modulokból)

További művelődéstudományi ismeretek

CUL-251

A művelődés válfajai 1.

3

K

kv

30

3

201, 211

CUL-252

A művelődés válfajai 2.

4

G

kv

30

3

201, 211, =251

CUL-261

Médiumok válfajai és kapcsolatai 1.

3

K

kv

30

3

201, 211

CUL-262

Médiumok válfajai és kapcsolatai 2.

4

G

kv

30

3

201, 211, =261

CUL-271

Multi- és intermedialitás 1.

5

G

kv

30

3

201, 211

CUL-272

Multi- és intermedialitás 2.

6

G

kv

30

3

201, 211

Színházi alapismeretek

CUL-281

Színházi alapismeretek 1.             

3

K

kv

30

3

201, 211

CUL-282

Színházi alapismeretek 2.

4

G

kv

30

3

201, 211, =281

CUL-283

Színházi alapismeretek 3.

3

K

kv

30

3

201, 211

CUL-284

Színházi alapismeretek 4.

4

G

kv

30

3

201, 211, =283

CUL-285

Színházi alapismeretek 5.

5

G

kv

30

3

201, 211

CUL-286

Színházi alapismeretek 6.

6

G

kv

30

3

201, 211

Műfordítás

CUL-291

Műfordítás 1.                              

3

K

kv

30

3

201, 211

CUL-292

Műfordítás 2.

4

G

kv

30

3

201, 211, =291

CUL-293

Műfordítás 3.

3

K

kv

30

3

201, 211

CUL-294

Műfordítás 4.

4

G

kv

30

3

201, 211, =293

CUL-295

Műfordítás 5.

5

G

kv

30

3

201, 211

CUL-296

Műfordítás 6.

6

G

kv

30

3

201, 211

                                                       összesen:

450

50

 

Szerkesztési ismeretek specializáció

Felelős: Balázs Géza prof. (Mai Magyar Nyelv Tanszék)
A szakirányra felvételét az alapszakos tanulmányok 3. félévében javasoljuk
Minden BA alapszakos hallgató felveheti.
Előfeltétel nincs, az első teljesített félév végén regisztrálni kell.

A specializáció a korábbi "Alkalmazott irodalomtudomány" és "Szerkesztői ismeretek" specializációk egyesítésével jött létre. Elsősorban olyan a könyvkiadásban, sajtóban, filmkészítésben, színházi életben elhelyezkedni kívánó hallgatóknak ajánljuk, akik BA diplomájuk mellé olyan hasznosítható elméleti és gyakorlati ismereteket akarnak szerezni, melyek birtokában jó eséllyel léphetnek ki a munkaerőpiacra. A specializáción kapott ismeretek természetesen jól hasznosíthatók lesznek az MA képzés során is.
A tantárgyak a szorosan vett - hagyományos és digitális - szerkesztési ismereteken túl bevezetést nyújtanak a kortárs magyar kulturális élet és média világába.

Tanegységek:

BBN- Név félév     óra kr előf.

SZK-101

Szövegkritika

3

K

k

15

2

 

SZK-102

Helyesírás, tipográfia

3

G

k

30

3

 

SZK-103

Kultúraelmélet, kultúrpolitikák

3

K

k

15

3

 

SZK-104

Sajtótörténet, napilapok, hetilapok

3

K

k

15

2

 

SZK-105

Napilapok, hetilapok, művészeti sajtó

3

K

k

15

2

 

SZK-201

Médiaismeretek

4

K

k

15

2

 

SZK-202

Tárgyalástechnika

4

G

k

30

3

 

SZK-203

TV-műsorok

4

G

k

15

2

 

SZK-204

Rádióműsorok

4

G

k

15

2

 

SZK-205

Magyar filmművészet

4

K

k

15

2

 

SZK-206

Mai művészet I. (irodalom, színház)

4

K

k

15

2

 

SZK-301

Lexikológia, lexikográfia

5

K

k

30

3

SZK-101

SZK-302

Stílusgyakorlat

5

G

k

30

3

SZK-102

SZK-303

Kiadói szerkesztés I.

5

G

k

30

3

SZK-104

SZK-304

Színpadi adaptáció vagy filmdramaturgia

5

K

k

15

2

 

SZK-401

Nyelvi lektorálás

6

G

k

30

3

SZK-102

SZK-402

Elektronikus írástechnikák

6

K

k

15

3

SZK-102

SZK-403

Kiadói szerkesztés II.

6

G

k

30

3

SZK-303

SZK-404

Mai művészet II. (zene-,tánc-, képzőművészet)

6

K

k

15

2

SZK-206

 

SZK-444

Szakirányzárás

6

 

 

 

3

 

                                                       összesen:

390

50